Zbieżność i geometria kół

Zbieżność i geometria kół mają zasadniczy wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, zużycie paliwa, zużycie ogumienia, komfort jazdy, zużycie ogólne pojazdu.

Zbieżność i geometria kół, w Pogoda Service, diagnozowane i ustawiane są na znakomitym, profesjonalnym, sterowanym komputerowo urządzeniu firmy beissbarth

Komputer BEISSBARTH, badając zbieżność i geometrię kół uwzględnia wszystkie parametry: oś symetrii pojazdu, geometryczną oś jazdy, kąt pochylenia koła, kąt pochylenia osi sworznia zwrotnicy, kąt wyprzedzenia osi sworznia zwrotnicy, zbieżność całkowita kół (zbieżność kół przednich bądź tylnych), zbieżność połówkowa kół (zbieżność kół przednich bądź tylnych), różnica kątów skrętu kół przy skręcie koła zewnętrznego o 20°, maksymalny kąt skrętu kół, kąt przesunięcia osi kół, kąt nierównoległości osi kół, kąt sumaryczny.

Dbajmy o nasze tory jazdy.